Sprekers

In de samenkomsten van Benee Awraham kunt u heel verschillende sprekers tegenkomen. Een gemeenschappelijk kenmerk echter van degenen die ons met het woord bedienen is dat zij Jesjoea als Messias belijden en daarnaast land en volk van Israël een heel warm hart toedragen.

Zo spreken er mensen uit onze eigen gemeenschap en uit andere Messiasbelijdende gemeenten, maar ook uit gemeenten en kerken van andere signatuur en daarnaast regelmatig Messiasbelijdende Joodse broeders uit Israël of andere landen.
Sprekers uit het buitenland onderwijzen uiteraard in de eerste plaats uit het Woord, maar getuigen daarnaast vaak op krachtige wijze van wat de Eeuwige in hun leven en bediening doet. Ze doen dit bijvoorbeeld met behulp van een beamer-presentatie, teneinde de boodschap met beeld en geluid te illustreren (zie foto).

Deze rondreizende predikers krijgen meestal de collecte mee ter ondersteuning van hun geloofswerk.

Wat de lezingen betreft, wordt veelal het bekende synagogale leesrooster van de Tora & Haftara aangehouden, aangevuld met lezingen uit het Beriet Chadasja.
Hieruit putten de sprekers ook de onderwerpen van hun prediking.

Welke sprekers de komende tijd bij ons te horen zijn, kunt u zien in het samenkomstenoverzicht.

Enkele van onze vaste sprekers zijn:


Jan van Barneveld

Jan van Barneveld

Jan van Barneveld is een bekende en gezaghebbende Bijbelleraar met een hart voor Israël.
Hij schrijft columns in bladen, zoals Christenen voor Israël, de Oogst en het Zoeklicht en daarnaast heeft hij meerdere boeken over Israël geschreven.

Boeken van hem zijn ondermeer:

Israël, onze oudere broeder
Het herstel van Israël
Met Israël op weg naar de eindtijd
Om Sions wil niet zwijgen

Meer over Jan van Barneveld vindt u op zijn website.


Klaas Goverts

Foto van Klaas Goverts aan het spreken.

Klaas Goverts heeft van 1964 tot 1972 theologie gestudeerd aan de Universiteit van Utrecht. Hij is in 1992 gepromoveerd als Oudtestamenticus aan de Universiteit van Amsterdam met het proefschrift: Het Lied van de Doortocht. (Exodus 15).
Thans is hij predikant in Noord Holland te Ursem, Avenhorn en Berkhout. Hij geeft door het hele land Bijbelstudies over tal van onderwerpen.

Klaas is een expert op het gebied van het Hebreeuws en zijn studies zijn zeer bijzonder. Hij is geïnspireerd door de Duitse Bijbelvertalingen van de Joodse denkers Martin Buber en Franz Rosenzweig en door de Franse vertaling van André Chouraqui.
De gedachten van de Joodse denkers Edmond Fleg, André Neher, Bernard Chouraqui en anderen zijn een bron van inspiratie geweest voor zijn studies. Diverse studies zijn op papier gezet.


Wim Hoogendijk

Pasfoto van Wim Hoogendijk die met zijn handen iets uitlegt.

Wim Hoogendijk heeft sinds 1992 bij de NEM (Near East Ministry) in Voorthuizen gewerkt, maar is nu docent Geschiedenis op Griftland college te Soest. Zijn specialisme als spreker zijn de Joodse wortels van het christelijke geloof, de plek van Israël in Gods heilsplan en onze toekomstverwachting.

Tevens geeft hij lezingen en workshops over de politieke en ideologische achtergronden van het conflict tussen Israël en de Palestijnen.
De onderwerpen hebben te maken met zijn 11-jarige ervaring in de staf van een organisatie die actief is in het Midden-Oosten, maar ook met zijn driejarige bijbelschoolopleiding en tevens met zijn studie Geschiedenis in Utrecht en Jeruzalem.

Hij is de schrijver van de volgende boeken:
Ontknoping: waarom er nog steeds geen vrede is tussen Israël en de Palestijnen
Vriend of vijand: de islam in de schaduw van de Twin Towers.


Marc de Klijn

Foto van Marc de Klijn die aan het spreken is.

Marc de Klijn is een bekende Joodse kunstenaar in Nederland. Afgelopen jaar is van zijn hand het boek
De doden zullen herrijzen” (uitgeverij Kok) verschenen.

Marc wil zijn geloof door middel van kunst uitdragen en God daarvoor alle eer bewijzen.

Marc geeft diverse lezingen door heel Nederland heen.
Enkele van zijn lezingen zijn:

Het geloof van een Messiasbelijdende Jood
In deze lezing zal Marc over zijn leven vertellen. Over hoe hij tot geloof is gekomen, over de invloed die de Sjoa op zijn leven heeft gehad en zijn zoektocht naar zijn Joodse identiteit na een bezoek aan Auschwitz.

Was Jezus een antisemiet?
In deze lezing zal Marc ingaan op het verschijnsel antisemitisme.
Aan de hand van authentieke bronnen laat hij zien dat antisemitisme zo oud is als de wereld en ook in hoeverre dit fenomeen opduikt in het Nieuwe Testament.


Willem Ouweneel

Pasfoto van lachende  Willem Ouweneel.

Willem Ouweneel is gepromoveerd in biologie, filosofie en theologie.
Hij is als docent verbonden aan de Evangelische Hogeschool te Amersfoort. Aan deze instelling geeft hij les in wijsbegeerte en cultuurgeschiedenis.
Verder is hij hoogleraar in de wijsbegeerte en de dogmatische vakken aan de Evangelische Theologische Faculteit te Leuven.

Regelmatig is Willem Ouweneel te zien of te horen bij de Evangelische Omroep. Hij geeft al jarenlang commentaar op maatschappelijke en kerkelijke gebeurtenissen in het radioprogramma 'Deze Week' op de zaterdagavond.
Hij is als hoofdredacteur verbonden aan het Bijbelgetrouwe tijdschrift Ellips (de voortzetting van het vroegere Bijbel en Wetenschap). Daarnaast geeft hij lezingen over Bijbelse onderwerpen en publiceert veel over hoofdzakelijk godsdienstige onderwerpen.

Enkele van zijn vele boeken zijn:
Het ontstaan van Israël
Israël en de kerk
Het Jobslijden van Israël : Israëls lijden oplichtend uit het boek Job
Hoogtijden voor Hem : De bijbelse feesten en hun betekenis voor Joden en christenen
Hoe lief heb ik uw Wet ! : De Eeuwige Torah tussen Oude en Nieuwe Verbond.

Meer over Willem Ouweneel vindt u op zijn website.


Jacob KeegstraJacob Keegstra studeerde af aan de HTS als ingenieur Weg en Waterbouw, studeerde en doceerde economie en filosofie. Vervolgens studeerde hij theologie en volgde een predikantenopleiding van de Hervormde kerk.

Sinds 1999 is hij de voorzitter van de Nederlandse afdeling van de International Christelijke Ambassade Jeruzalem en een bekend spreker en bijbelleraar over Israël. Meer info: www.icej.nl

Vervolgens is hij de schrijver van het boek "Gods profetische Feesten".


Enkele van onze buitenlandse sprekers zijn:

Avi Mizrachi

Foto van Avi Mizrachi  bij een microfoon.

Avi Mizrachi is één van de sleutelfiguren van de Messiaanse beweging. Sinds 1987 is hij voorganger van de gemeente Adonai Roi (de Heer is mijn herder).
In het centrum van Tel Aviv, runnen Avi en zijn medewerkers een inloopcentrum met een christelijke boekwinkel en de koffiebar ‘Dugit’ (vissersboot).
Vooral de koffiebar trekt veel Israëlische jongeren.
Avi heeft zich toegewijd aan de Heer om het evangelie met anderen te delen en hen als discipelen te trainen in de gemeente. Avi Mizrachi is een boeiend spreker en geeft in veel landen onderwijs over Gods opdracht aan de kerk met betrekking tot het Joodse volk.


Ariel BerkowitzAriël Berkowitz

Al jaren is Ariël auteur en docent voor Torah Resources International en geeft op bijzondere manier les.

TRI heeft tot doel om mensen te helpen de vreugde van de TORAH te (her)ontdekken en hen bewust te maken van de Joodse wortels van het geloven in de Messias, Jesjoea.

www.torahresourcesinternational.info

Chuck Cohen

Foto van sprekend e Chuck Cohen met een  micorofoon in zijn hand.

Chuck spreekt o.a. over de wortels van het christelijk geloof, over de relatie tussen christenen en Joden en over een Bijbelse visie op het land Israël.
Bovendien geeft hij actuele informatie over de situatie van de Messiaanse gemeenten in Israël.
Chuck Cohen is een, van origine Amerikaanse Jood die sinds 1989 in Israël woont. Hij kwam in 1976 tot geloof in Jesjoea haMasjieach. Later werd hij medevoorganger in een Messiaanse gemeente in Florida.
In 1989 vertrokken Chuck en Karen naar Israël. Samen schreven ze het boek ‘Roots of our Faith' (Wortels van ons geloof) , en zij publiceren regelmatig de nieuwsbrief ‘Watchmen from Jerusalem’, waarin ze een bijbels perspectief op het nieuws trachten te geven. Chuck is als bijbelleraar verbonden aan de ‘King of Kings Assembly’ in Jeruzalem.


Richard Ayal Frieden

Pasfoto van lachende Richard Ayal Frieden.

Richard Ayal Frieden is directeur en oprichter van Jerusalem Street Productions (JSP) (voorheen bekend als Heart Rock TV/JAMM).
Hij is geboren in1958 en opgegroeid in een Joods gezin in Boston, Amerika.
Op zijn 23ste kwam hij tot geloof in Jesjoea. Door zijn werk als narcotica rechercheur bij de Israëlische politie is hij nauw betrokken geraakt bij de nood onder de Israëlische jeugd.
Al 6 jaar is JSP bezig de woorden en het hart van Jesjoea bekend te maken aan de jeugd van Israël. JSP is door de genade van God een bediening geworden waar ‘geloof en cultuur' in Israël samen komen.


Terug naar de pagina 'samenkomsten'.

Want ik schaam mij het Goede Nieuws van de Masjieach niet, omdat het een machtig middel van God is om behoud te brengen aan een ieder die gelooft, speciaal aan de Jood, maar op gelijke wijze aan de Heiden.

Romeinen 1:16 (JNT)

Scherm waarop de  liedteksten enz. worden geprojecteerd