Openluchtdiensten Benee Awraham op 25 juli, 8 en 22 augustus en 12 september

Jul 24, 2020 | Mededelingen

We zijn blij dat we onze diensten kunnen hervatten, en wel in de open lucht, op de locatie: Leilinden, Peter van de Breemerweg 23, Soest.

Wilt u ook een dienst bijwonen? Dat kan door u aan te melden via: welkom@benee-awraham.nl. We plaatsen u dan op de lijst. Belangrijk: geef per aanmelding door met hoeveel personen (volwassenen én kinderen) u komt. Graag aanmelden in de week voorafgaande aan de dienst maar uiterlijk donderdag 18.00 uur.

Voor de diensten gelden in ieder geval de volgende maatregelen:

Gezondheidsklachten

Bij koorts en verkoudheidsklachten vragen we u om niet te komen.

1,5 m afstand houden, desinfectie

We vragen u om de 1,5 m afstand te respecteren, voor uw veiligheid en die van anderen. Mensen uit 1 huishouden mogen wel direct naast elkaar zitten/staan. Er zal desinfecterende gel beschikbaar zijn om de handen te ontsmetten.

Zingen

Omdat het een buitenlocatie betreft kan er veilig gezongen worden, en daar willen ook graag gebruik van maken

Gezondheidsvragen en registratie

We stellen de aanwezigen vooraf een paar gezondheidsvragen en we registreren de aanwezigen.

Slecht weer

Bij slecht weer zal de dienst worden afgelast. Dit zal vrijdagmiddag aan het eind van de middag per e-mail worden gecommuniceerd.

Ontmoeting, koffie, thee

Voor de dienst, en na afloop is er zoals gebruikelijk gelegenheid voor ontmoeting met elkaar, met het respecteren van de 1,5 m afstand, en kunt u de zelf meegebrachte lunch gebruiken.

Collecte

Er zal niet op de gebruikelijke wijze worden gecollecteerd. We vragen u uw gift bij voorkeur over te maken naar IBAN: NL76 INGB 0004 9346 91 t.n.v. Stichting Benee Awraham. Voor wie dat lastig is zal er een collectebus of -doos staan waarin u uw gift kunt deponeren.

Vervoer

De locatie is per openbaar vervoer lastig te bereiken. Probeert u onderling het vervoer te regelen. Afhalen van een treinstation (Amersfoort CS, Soest Zuid) behoort ook tot de mogelijkheden. Mocht dat niet lukken, dan kunt u ook een vervoersvraag melden bij: welkom@benee-awraham.nl.

Maaltijd van Jesjoea

Op 25 juli hopen we met elkaar ook de maaltijd van Jesjoea te vieren. De wijn of druivensap zullen we uit aparte cupjes drinken en u zult op een veilige manier een stukje matse aangereikt krijgen.
We zien er naar uit om u allen weer ‘live’ te ontmoeten op de prachtige locatie van de Leilinden!

Sjalom,
De Raad