Hervatten van de samenkomsten in de Emmakerk

sep 16, 2020 | Mededelingen, Sprekers

Volgende samenkomsten i.v.m. de najaarsfeesten zijn:

Za 19 september 2020 (1 Tisjri 5781)
Jom Teroea / Rosj Hasjana  • 10:30 uur • Sifra Essid

Za 26 september 2020 (8 Tisjri 5781)
Sjabbat Sjoeva • 10:30 uur • Esther Rullmann

Ma 28 september 2020 (10 Tisjri 5781)
Jom Kippoer • 18:00 uur • Edjan Westerman

Za 3 oktober 2020 (15 Tisjri 5781)
Soekot • 10:30 uur • Willem Ouweneel

Za 10 oktober 2020 (22 Tisjri 5781)
Sjemini Atseret/Simchat Tora • 10:30 uur • Gert van Velden

Corona-maatregelen & afspraken

We zijn blij dat we onze diensten in de Emmakerk weer kunnen hervatten. Hieronder ziet u de afspraken en maatregelen om uw gezondheid zo goed mogelijk te borgen.

Wilt u ook een dienst bijwonen? Dat kan door u aan te melden via: welkom@benee-awraham.nl. We plaatsen u dan op de lijst. Belangrijk: geef per aanmelding door met hoeveel personen (volwassenen en kinderen) u komt. Graag aanmelden in de week voorafgaande aan de dienst, maar uiterlijk voor donderdag 18.00 uur.

Voor de diensten gelden in ieder geval de volgende maatregelen:

Gezondheidsklachten
Bij koorts en verkoudheidsklachten vragen we u om niet te komen.

Gezondheidsvragen en registratie
We stellen de aanwezigen vooraf een paar gezondheidsvragen en we registreren de aanwezigen.

Bij binnenkomst
We maken uitsluitend gebruik van de hoofdingang. Na binnenkomst kunt u uw jas ophangen – op enige afstand van andere jassen. Daarna wordt u begeleid naar de zaal waar u een zitplaats kunt innemen. Voor de dienst is er geen koffie. U bent vanaf 10:15 uur van harte welkom.

1,5 meter afstand, desinfectie
We vragen u om de 1,5 meter afstand te respecteren, voor uw veiligheid en die van anderen. Mensen uit één huishouden mogen wel direct naast elkaar zitten/staan. Er zal desinfecterende gel beschikbaar zijn om de handen te ontsmetten. In het stoelengedeelte graag 3 stoelen vrijhouden tussen verschillende huishoudens.

Zingen
Het is ons als huurder van de Emmakerk niet toegestaan om als gemeente te zingen i.v.m. de beperkte ventilatie in het gebouw. De liederen worden daarom alleen door het muziekteam gezongen.

Ontmoeting, koffie, thee
Na de dienst is er zoals gebruikelijk gelegenheid voor ontmoeting met elkaar, met het respecteren van de 1,5 meter afstand, en kunt u de zelf meegebrachte lunch gebruiken. Voor koffie en thee wordt gezorgd. Neem zoveel mogelijk de daarvoor beschikbare zitplaatsen in de wijkzaal en andere plaatsen in zodat ‘staande receptie’ zoveel mogelijk wordt vermeden. Volgt u daarbij de aanwijzingen van de kosters en het gastvrijheidteam op.

Collecte
Er zal niet op de gebruikelijke wijze worden gecollecteerd. We vragen u om uw gift bij voorkeur over te maken naar IBAN: NL76 INGB 0004 9346 91, t.n.v. Stichting Benee Awraham. Voor wie dat lastig is zal er een collectebus of -doos staan waarin u uw gift kunt deponeren.