Maar zij hebben volhard bij het onderricht van de apostelen, de gemeenschap, het breken van het brood en de gebeden. - Handelingen 2:42

Huiskringen

Benee Awraham heeft om de twee weken op de Sjabbat een samenkomst. Dat betekent dat er in de tussenliggende weken geen samenkomst in groter verband is. In deze tussenliggende weken komen een aantal leden van Benee Awraham samen in huiskringen.

Er zijn enkele kringen actief onder leiding van gemeenteleden in de omgeving van Soest. De huisgroepen komen voornamelijk samen bij de deelnemers thuis. De kringen richten zich inhoudelijk voornamelijk op verdiepende bijbelstudie. De onderwerpen van studie worden in gezamenlijk overleg binnen de kringen gekozen, maar er kunnen, op voorstel van de gezamenlijke kringleiders, ook centrale onderwerpen worden gekozen, waarbij aansluiting wordt gezocht bij thema’s die in de samenkomsten worden behandeld of actueel zijn in de wereld of in de gemeente.

De meeste huiskringen komen door de weeks ‘s avonds bij elkaar, maar soms ook tijdens de Sjabbat in de weken dat er geen samenkomsten plaatsvinden. In de afgelopen jaren zijn verschillende onderwerpen behandeld, zoals gedeelten uit de parashot en andere bijbelgedeelten, zoals de Psalmen, de profetieën, enz. Momenteel wordt het boek Openbaring in meerdere groepen bestudeerd en besproken. In de groepen is uiteraard ook aandacht en gebed voor de persoonlijke omstandigheden en het lief en leed van de individuele leden zowel als in de gemeente. Neemt u voor meer informatie of belangstelling contact op via de e-mail: info@benee-awraham.nl.

Algemeen e-mailadres
U kunt al uw vragen of opmerkingen aan de raad, verantwoordelijken voor een taak(groep) of huiskring-leiders richten aan: info@benee-awraham.nl.