Maar zij hebben volhard bij het onderricht van de apostelen, de gemeenschap, het breken van het brood en de gebeden. - Handelingen 2:42

Huisgroepen

Huisgroepen

Benee Awraham heeft om de twee weken op sjabbat een samenkomst. Dat betekent dat er in de tussenliggende weken geen samenkomst in groter verband is.

In de tussenliggende weken komen we samen in huisgroepen. Er zijn huisgroepen in Huizen, Maarn en Soest. Kijk voor meer informatie bij elk van de huisgroepen of neem contact op met info@benee-awraham.nl.

 

 

Algemeen e-mailadres
U kunt al uw vragen of opmerkingen aan de raad, verantwoordelijken voor een taak(groep) of huisgroepleiders richten aan: info@benee-awraham.nl.

 

Huisgroep Huizen

Op de vrijdagavond (erev sjabbat) vóór de eerste en derde sjabbat.

Tijd: 19.30 tot ca. 21.30 uur
Adres: Pieter en Fijtje Westland
Kringleiding: Coert en Monique van der Veen
Contact: info@benee-awraham.nl

We bestuderen de Bijbel, maar willen ook aandacht besteden aan elkaar, met gebed, samen zingen en aanbidden, sjabbat vieren, enz. Wilt u ook komen, neem dan even contact met ons op.

 

Huisgroep Maarn

Iedere tweede en vierde donderdag van de maand.

Tijd: 10:30-12:30 uur
Kringleiding: Esther & Rob Rullmann
Contact: info@benee-awraham.nl

Dit is een warme betrokken groep van nu ca. 8 personen en we proberen naast de studie ook elkaars lief en leed te delen. Al gaandeweg is er meer behoefte ontstaan om meditatieve onderwerpen te behandelen, zoals de Psalmen e.a. waarover we dan praten en bidden. Ook de parasjot zullen bij tijd en wijle bestudeerd worden, die ten slotte de basis vormen van onze bijbelstudies. Zo willen we samen groeien en tot zegen zijn voor elkaar en de hele gemeenschap in Benee Awraham.

 

Huisgroep Soest

We hebben kring om de 2 weken op woensdagavond.

Tijd: 20.00-22.00 uur.
Adres: Menso en Coby Hendriks
Kringleiding: Er zijn een paar mensen die om de beurt de avond leiden.
Contact: info@benee-awraham.nl

De avond is gericht op bijbelstudie. De afgelopen jaren hebben we diverse boeken uit het Oude Testament behandeld, in 2016-2017 voor het eerst een boek uit het Nieuwe Testament: Het Mattheüsevangelie, met speciale aandacht voor de Joodse wortels van dit evangelie. Van ieder wordt een stukje voorbereiding en inbreng verwacht.

 

Zustergemeenschappen
Uit de huisgroepen Apeldoorn, Rhenen en Veenendaal hebben zich de gemeenschappen Bracha en Beth HaTikvah ontwikkeld. De huisgroep Hoogeveen is verder gegaan als Messiaanse Huisgroep Hoogeveen.