Laat de kinderen ongemoeid, belet ze niet bij mij te komen, want het koninkrijk van de hemel behoort toe aan wie is zoals zij. - Mattitjahoe / Matteus: 19:14

Kinderen

Kinderen (jeladiem), kom maar binnen …

Wat leuk dat je vandaag of een andere keer in Benee Awraham komt! Hier komen we samen op de Sjabbat (zaterdag), en daar komen ook kinderen. Daar willen we je graag wat over vertellen!

Als je binnenkomt in Benee Awraham kun je eerst gewoon bij je ouders of met wie je gekomen bent gaan zitten. We gaan dan zingen en bidden. 

Kinderzegen
Maar dan komt er een moment dat we een kinderlied gaan zingen en dan mogen de kinderen naar voren komen. Dat vind je misschien wel een beetje spannend, maar papa, mama of met wie je gekomen bent mogen gewoon mee naar voren…

De mensen in de zaal zegenen dan de kinderen, door voor jullie dit uit te spreken:

Voor de jongens:
Jesimcha Èlohiem keÈfrajiem wechiMenasje
Vertaling: Moge God je een plaats geven als Efraïm en Manasse!

Voor de meisjes:
Jesimeech Èlohiem keSara, Rivka, Racheel weLéa
Vertaling: Moge God je een plaats geven als Sara, Rebecca, Rachel en Lea!

Eigen samenkomst
Hierna gaan de kinderen naar een aparte zaal, maar wat ga je daar dan doen?

We lezen of vertellen het stuk uit de Bijbel dat die Sjabbat aan de beurt is en stellen er aan de oudere kinderen vragen over en bespreken dat, maken een puzzel die erbij past of maken er een leuk knutselwerkje over …

Hé, wat is dat?
Dat is een Hebreeuwse letter en heet : Alef.
De kinderen die al kunnen lezen leren vaak al één van de Hebreeuwse letters.

Voor jongere kinderen is er ook genoeg te doen: er is speelgoed, er zijn boekjes, soms gaan we naar buiten. Dus zoals een bekend kinderliedje begint (dat zingen we wel in Benee Awraham) :

 

‘Ben je groot, of ben je klein of ergens tussenin …’

bij Benee Awraham ben je welkom!

Kinderen jonger dan 4 jaar
Als er kinderen zijn die nog geen 4 jaar zijn, dan kan er gevraagd worden of één van de ouders bij de kinderen komt om te helpen.