Laat de kinderen ongemoeid, belet ze niet bij mij te komen, want het koninkrijk van de hemel behoort toe aan wie is zoals zij.- Mattitjahoe / Matteus: 19:14

Kinderprogramma

De gemeente Benee Awraham biedt een veelzijdig kinderprogramma voor kinderen in de leeftijd 0 tot 12 jaar. Tijdens de samenkomsten op Sjabbat wonen de kinderen het eerste deel van de dienst bij, tot zij naar voren geroepen worden door de leider van de dienst. Hij geeft hen dan de zegen mee en daarna begeeft de kindergroep zich naar hun eigen ruimte.

Groepen
Er zijn in principe 3 groepen: 0-4 jaar, groep 1 t/m 4 van de basisschool en groep 5 t/m 8 van de basisschool. Soms blijven de kinderen van groep 7 en 8 in de dienst, dan gaan de andere kinderen in 2 groepen uiteen: 0 jaar t/m groep 2 van de basisschool en de kinderen van groep 3 t/m 6 naar de andere groep.

Bijzondere diensten
Tijdens sommige feesten is er geen kinderdienst – dan zitten de kinderen gewoon bij hun ouders in de ‘grote-mensen-dienst’. Een voorbeeld is Poeriem. De dienst is dan meestal zo leuk – met poeriemsjpiel en al – dat het jammer zou zijn als de kinderen er niet bij konden zijn! Op andere feesten, die ’s avonds gevierd worden, is er ook niet altijd kinderdienst, omdat er ’s avonds vaak heel weinig kinderen komen.

Uitwisselen van belevenissen
Het kinderprogramma bevat verschillende elementen. We beginnen vaak met het uitwisselen van de belevenissen van de afgelopen week. Het is leuk om de geloofsbelevenissen van de kinderen uit te wisselen. Sommigen leven thuis volgens bepaalde Joodse tradities en kunnen daarover vertellen. Anderen hebben weer leuke christelijke liedjes geleerd op school, en kunnen die delen. Sommige kinderen zeggen Jesjoea, anderen zeggen Jezus – bij ons mag het allebei, want gelukkig weten we dat Hij één is!

Thema
De kinderdienst staat altijd in het thema van een Bijbelverhaal.

Er worden verschillende vertelvormen gebruikt,aangepast aan de leeftijd van de kinderen in de desbetreffende groep. Ook wordt er vaak gezongen. Op de feestdagen, zoals Chanoeka, Soekot en het Sjawoeot, worden de verhalen van de feesten verteld.

Activiteiten
Na het verhaal gaan de kinderen meestal knutselen. Ook leren de kinderen meestal een Hebreeuwse letter. Voor de allerkleinsten zijn er houten puzzels en wat ander speelgoed aanwezig, zodat zij lekker kunnen spelen. Als het mooi weer is gaan we soms lekker buiten spelen.