‘Jeroesjalajim, Ik heb wachters op je muren gezet.’ - Jesjajahoe / Jesaja 62:6

Organisatie & Anbi

Gemeente Benee Awraham

De Messiasbelijdende Gemeente Benee Awraham is een misjpooche (gemeenschap) van Messiasbelijdende Joden en gelovigen uit de volken. We komen samen op Sjabbat en op de Bijbelse Feesten (doorgaans tweewekelijks, zie benee-awraham.nl/samenkomsten). De bezoekers van deze samenkomsten bestaan uit een vaste kern en een grotere groep van geïnteresseerden. Daarnaast komen we samen in meerdere huisgroepen.

Structuur
Benee Awraham kent geen rabbijn of voorganger maar wel een raad van oudsten en diakenen en een team van taakgroepleiders, taakverantwoordelijken en huisgroepleiders.

Raad
De raad bestaat momenteel uit drie oudsten en twee diakenen. Zij zijn verantwoordelijk voor de algehele leiding van de gemeente.

Taakgroepleiders en taak verantwoordelijken

Deze mensen zijn verantwoordelijk voor een specifieke taak t.a.v. de gemeenschappelijke samenkomsten. De volgende taakgroepen zijn aanwezig:

 • Dans
 • Dienstleiding
 • Feesten & Speciale gebeurtenissen
 • Gastvrijheid
 • Gebedslijn & Bidstond
 • Gebouw
 • Kinderen
 • Kosterstaken
 • Persoonlijke geestelijke aandacht (pastoraat)
 • Sprekers & vertaling
 • Techniek: beamer, geluid en geluidsopnames
 • Zang & muziek

Huisgroepen
We komen ook samen in huisgroepen. Zie: benee-awraham.nl/huisgroepen.

Algemeen e-mailadres

U kunt al uw vragen of opmerkingen richten aan: info@benee-awraham.nl.

Reglement Messiasbelijdende gemeente Benee Awraham
Afspraken over de organisatie van de gemeente zijn weergegeven in het Reglement Gemeente Benee Awraham V2 20190312. (PDF) 

Beleidsplan gegevensbeheer en privacybescherming
Download: Informatiebeleid-20180821. (PDF)

Stichting Benee Awraham

Juridisch valt de Messiasbelijdende Gemeente Benee Awraham onder de stichting Benee Awraham te Soest, KvK nr 32133000.
Stichting Benee Awraham is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Tienden en giften kunt u overmaken op IBAN: NL76 INGB 0004934691
t.n.v. Stichting Benee Awraham, Soest

Ook is het mogelijk gebruik te maken van de fiscaal gunstige regeling om periodieke giften te geven: zie Periodieke giften.
Verder hoeft de stichting geen belasting te betalen over ontvangen legaten.