Verheugd was ik toen ik hoorde ‘wij gaan naar het huis van de Eeuwige’ - Tehiliem / Psalmen 122

Samenkomsten inhoudelijk

Wij komen iedere 2e en 4e Sjabbat van de maand samen en daarnaast ook op de Bijbelse Feesten. De samenkomsten worden gehouden van 10:30 – 12:30 uur in de Paaskerk, Oude Utrechtseweg 4a in Baarn.

De dienst

De diensten zijn niet liturgisch Joods, maar bevatten wel een paar vaste elementen, zoals sjira (lofprijs en aanbidding), tefila (gebed) en drasja (prediking). De voertaal tijdens onze diensten is Nederlands, behalve de berachot (dankzeggingen) uit de Siddoer (gebedenboek), zoals bijvoorbeeld het Sjema Jisraeel (Hoor Israël) en de Birkat haBaniem (priesterzegen). Deze worden zowel in het Hebreeuws als Nederlands uitgesproken.

Ook zingen wij diverse Hebreeuwse liederen uit de Messiaanse liederenbundel Hoej’dot (liederen van lofprijzing), waarbij van de meeste een zingbare Nederlandse vertaling is.

Wij volgen het éénjarige synagogale leesrooster, maar onze sprekers hebben de vrijheid als de Roeach haKodesj (Heilige Geest) hen daartoe aanspoort om daarvan af te wijken.

De wekelijkse Parasja (gedeelte uit de Tora) & Haftara (gedeelte uit de Profeten) vormen het uitgangspunt voor de drasja van spreker, waarbij hij/zij doorgaans gebruikmaakt van andere gedeelten uit de Tanach (de Hebreeuwse Bijbel) en de B’riet Chadasja (de Geschriften van het Vernieuwde Verbond).

Het kinderprogramma

Voor kinderen is er een kinderprogramma. Tijdens de samenkomsten op Sjabbat wonen zij het eerste deel van de dienst bij. Daarna worden zij door de leider van dienst naar voren geroepen. Hij geeft hen dan de zegen mee en daarna gaan de kinderen naar hun eigen ruimte.

Huisgroepen

Naast onze samenkomsten komt een deel van de vaste bezoekers ook samen in een aantal huisgroepen.