Verheugd was ik toen ik hoorde ‘wij gaan naar het huis van de Eeuwige’ - Tehiliem / Psalmen 122

Inhoudelijk

Wij komen iedere 2e en 4e Sjabbat van de maand samen en daarnaast ook op de Bijbelse Feesten.

De samenkomsten worden gehouden van 10:30–12:30 uur in de Emmakerk, kerk van de Protestantse Gemeente Soest, Regentesselaan 2b, 3762 DS Soest.

De dienst

De diensten zijn niet echt liturgisch Joods, maar bevatten wel een paar vaste elementen, zoals sjira (lofprijs en aanbidding), tefila (gebed) en drasja (prediking). De voertaal tijdens onze diensten is Nederlands, behalve de berachot (dankzeggingen) uit de Siddoer (gebedenboek), zoals bijvoorbeeld het Sjema Jisraeel (Hoor Israël) en de Birkat haBaniem (priesterzegen). Deze worden zowel in het Hebreeuws als Nederlands uitgesproken.

Ook zingen wij diverse Hebreeuwse liederen uit de Messiaanse liederenbundel Hoej’dot (liederen van lofprijzing), waarbij van de meeste een zingbare Nederlandse vertaling is.

Wij volgen het éénjarige synagogale leesrooster, maar onze sprekers hebben de vrijheid als de Roeach haKodesj (Heilige Geest) hen daartoe aanspoort om daarvan af te wijken.

De wekelijkse Tora parasja (episode) & Haftara (gedeelte uit de Profeten) vormen het uitgangspunt voor de drasja van spreker, waarbij hij gebruikmaakt van andere gedeelten uit de Tanach (Eerste Verbondsboek) & Beriet Chadasja (Vernieuwde Verbond).

Kinderzegen

Voor kinderen in de leeftijd 0 tot 12 jaar bieden we een veelzijdig kinderprogramma. Tijdens de samenkomsten op Sjabbat wonen de kinderen het eerste deel van de dienst bij. Daarna worden zij door de leider van de dienst naar voren geroepen. Na het ontvangen van de kinderzegen, gaan de kinderen naar hun eigen ruimte.

Huisgroepen

Naast onze samenkomsten in de Emmakerk in Soest komt een deel van de vaste bezoekers ook samen in een aantal huisgroepen.